SharePoint Online Risk Analizi

1 December, 2010

Bulut Bilişim diye türkçeleştirdiğimiz Cloud Computing kültürü hala ülkemizde yaygınlaşamadı, IT adminleri ve teknik uzmanlar tarafından çekimser yaklaşılan bir yapı Cloud Computing. Belli riskler söz konusu, Cloud Computing bütçeyi rahatlatıyor, iş yükünü azaltıyor gibi gözükse de bu riskler bir dizi güvenlik açıklarının habercisi olabiliyor.

“SharePoint Online” olmadan önce ilerisi için tek tek göze alınması gereken bazı risklerimiz mevcut. Hosting kotaları, güvenlik, operasyonel zorluklar vs., şimdi bunlara maddeler halinde bakalım.

  • Sunucu çökmesi & HA: ISP ya da hizmet sağlayıcı ile yapılacak anlaşmada belki de en önemli maddelerden biri. Çalışan sunucu çöktüğü anda SharePoint ile ilgili ne varsa hiç bir servisden faydalanamıyor olabilirsiniz ve bunun ne kadar süreceğinin garantisi olmayabilir.
  • Eski verilerin yüklenmesi: Verileriniz yüksek boyutlarda ise ve SharePoint’inizi bulutlaştırmak istiyorsanız bütün mevcut kullanmak istediğiniz veriyi portal üzerine taşımanız ve kategorize etmeniz gerekecek.
  • Veri güvenliği: Veriler uzaktaki bir sunucuda saklanıyor, hizmet sağlayıcının çalışanları dahil, verinin şirket ?hizmet sağlayıcı arasında gidip gelmesi veri güvenliği açısından bir risk.
  • Veri senkronizasyonu: Şirket içinde oluşturulan veriler sürekli portal ile senkronize olmak zorunda ya da veri sürekli portal üzerinde oluşturulmak ve orada işlenmek zorunda.
  • Hosting limitleri: Lokal sunucunuz üzerinde disk alanınız kadar host kotanız var, Online üzerinde her kb için para vermek zorundasınız.
  • Yedekleme ve verilerin önceliği: Hizmet sağlayıcı ile yedekleme üzerine ciddi bir anlaşma yapılmalı ve en az 3 merkez üzerinde (hizmet sağlayıcı, şirket locali ve güvenli bir başka bir sunucu) bütün yapı en az haftalık olarak yedeklenmeli.
  • Birlikte çalışabilirlik: SharePoint ve diğer oyun arkadaşlarının birlikte çalışması da Online olmak zorunda olacak, mesela SharePoint Workspace, SharePoint Designer, Access, SQL gibi yönetilmesi ve birlikte çalışma ihtiyacı olan diğer ürünler ile senkronizasyon ve yönetilebilirlik planlanmalı.
  • Fiziksel güvenlik ve tekrar veri güvenliği: Portal üzerinde veriler, etkin kullanılan bir portal ise önemli şirket verilerini barındırıyor olabilir. Hizmet sağlayıcı üzerinde tutulan bir portal sunucusu fiziksel olarak sadece aradaki sözleşme kadar güvendedir. Ayrıca sözleşme olsa dahi, şirket verisi başkalarının eline geçtikten sonra oluşacak riskler sözleşmedeki maddelerle gözardı edilecek kadar önemsiz olmayabilir.

Şimdilik SharePoint Online ile ilgili göz önünde bulunması gereken ve planlama ve altyapı tasarımından önce üzerinde önemle durulması gereken konular bunlar. Cloud Computing ya da bulut bilişim sadece SharePoint için değil, diğer sistemler ve uygulamalar için de benzer riskler taşıyor olabilir. Yapı, bu riskler göz önüne alınarak planlanmalı ve analiz edilmeli.

1,296 total views, 1 views today

Leave a Comment

Previous post:

Next post: