Search Çözümlerine Hızlı Bir Bakış

14 January, 2011

Daha önce Search çözümleri ilgili bir tablo yayınlamıştım fakat bu tablo daha düzenli ve geniş bilgi veriyor. Proje öncesi ya da sonrasında Search için karar aşamalarında göz önünde bulunması gereken bir tablo.

Feature

 

SharePoint Foundation 2010 Search Server 2010 Express Search Server 2010 SharePoint Server 2010 FAST Search Server 2010 for SharePoint
Basic site search Y Y Y Y Y
Best Bets Y Y Y Y
Visual Best Bets Y
Similar Results Y
Duplicate Results Y Y Y Y Y
Search Scopes Y Y Y Y
RSS Feeds for Search Results Y Y Y Y Y
Alerts for Search Results Y* Y* Y* Y*
Advanced Search Page Y Y Y Y
Search Enhancement based on user context Y
Crawled and Managed Properties Y Y Y Y**
Entity Extraction Y
Query Federation Y Y Y Y
Query Suggestions Y Y Y Y
Sort Results on Managed Properties or Rank Profiles Y
Relevancy Tuning by Document or Site Promotions Y Y Y Y**
Shallow Results Refinement Y Y Y Y
Deep Results Refinement Y
Document Preview Y
Windows 7 Federation Y Y Y Y
People Search Y Y
Phonetic Name Search*** Y Y
Nickname Search*** Y Y
Self Search Y Y
Social Search Y Y
Taxonomy Integration Y Y
Multi-Tenant Hosting Y
Rich Web Indexing Support Y

* NTLM ortamları için
**Aynı özellik diğer serverlarda olsa da FAST Search Server 2010 for SharePoint bu konularda diğerlerinden daha etkin ve geliştirebilir bir yapıya sahip.
*** Desteklenen dillerde altkümeler için (Nickname Search***)

 

FAST Think!

1,732 total views, 2 views today

Leave a Comment

Previous post:

Next post: