Forefront Identity Manager 2010 XP Sp3 Client Problemi

21 February, 2013

Windows XP Sp3 üzerinde FIM Client’ı kurmaya çalıştığınızda aşağıdaki hatayı alıyor olabilirsiniz;

Service ‘Forefront Identity Manager Password Reset Client Service’ (FIMPasswordReset) failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.”

Bu problemin ana kaynağı Registry?deki ServicesPipeTimeout entry?si ya düşük değerde ya da hiç yok. Bunun için aşağıdaki adımlar izlenerek problem çözüme kavuşturulabilir.

Gereklilikler (en az) (Windows XP SP3 için);

 • Windows Installer 3.1
 • .Net Framework 3.5
 • Registry için;
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control altındaki entry?leri kontrol ederek ServicesPipeTimeout entry?si bulunur; default değer 30000 ms?dir yani 30 saniye, bu değeri en az 60000 olarak değiştirin; sorunsuz olması için örneğin 600000 yapabilirsiniz. Bunun için sağ click modify dedikten sonra ?decimial?ı seçerek ilgili değeri değiştirin.
  • Bu ayarı değiştirdikten sonra bu bilgisayarı restart ettikten sonra kurulumu sorunsuz gerçekleştirebilirsiniz.
 • Eğer ServicesPipeTimeout entry?si yoksa bunu elle oluşturmanız gerekir;
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control burada iken yukardaki menü?den Edit à New à DWORD Value, isim olarak ServicesPipeTimeout girdikten sonra sağ click Modify diyerek Decimal?i seçin ve değer olarak en az 60000 ya da 600000 gibi bir değer vererek kaydedin ve bilgisayarı restart ettikten sonra kurulumu tekrar gerçekleştirin.

   

Restart’tan sonra kurulumun başarıyla tamamlandığını göreceksiniz.

fim_client_xp_sp3

 

2,052 total views, 2 views today

Leave a Comment

Previous post:

Next post: