Exchange 2013 Cumulative Update (CU1)

8 April, 2013

Exchange 2013’ün ilk çıktığı tarih ile birlikte stabilizasyon ve performans sorunlarının feedback’ler ile hızlıca CU1 ile çözüldüğünü görüyoruz. Microsoft şiddetle yeni Exchange 2013 Deployment için ya da mevcut Exchange 2013 upgrade için bu CU1’i önermekte.

Bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var;

  • Exchange 2013 bu update birlikte ile sıfırdan kurulabilir.
  • Mevcut Exchange 2013 üzerine CU1 sadece update olarak da geçilebilir. Update olarak geçilecekse önce Mailbox Server?lar, sonrasında Client Access?ler.
  • CU1 update?i geçildikten sonra tekrar kaldırmak söz konusu değil, kaldırmak gerekirse tamamen Exchange kaldırılması söz konusu olacak.

http://oactechnology.com/it-blog/wp-content/uploads/2012/12/Microsoft-Exchange-Server-2013-Preparation.png

Son olarak unattented kurulum için aşağıdaki komut kullanılabilir.

Setup.exe [/Mode:<setup mode>] [/IAcceptExchangeServerLicenseTerms]
[/Roles:<server roles to install>] [/InstallWindowsComponents] 
[/OrganizationName:<name for the new Exchange organization>] 
[/TargetDir:<target directory>] [/SourceDir:<source directory>]
[/UpdatesDir:<directory from which to install updates>] 
[/DomainController:<FQDN of domain controller>] [/DisableAMFiltering]
[/AnswerFile:<filename>] [/DoNotStartTransport] 
[/EnableErrorReporting] [/CustomerFeedbackEnabled:<True | False>] 
[/AddUmLanguagePack:<UM language pack name>] 
[/RemoveUmLanguagePack:<UM language pack name>] 
[/NewProvisionedServer:<server>] [/RemoveProvisionedServer:<server>] 
[/MdbName:<mailbox database name>] [/DbFilePath:<Edb file path>] 
[/LogFolderPath:<log folder path>] [/ActiveDirectorySplitPermissions:<True | False>]
[/TenantOrganizationConfig:<path>]

2,094 total views, 1 views today

Leave a Comment

Previous post:

Next post: