Haz
11
2013

Exchange 2007 ve Exchange 2013 Birlikte Çalışma ve Geçiş (Adım Adım)

Bu dökümanda mantıksal olarak Exchange 2007 ile Exchange 2013’ün birlikte çalışabilmesi için gerekli olan altyapı ihtiyaçları ve proje adımlarını bulabilirsiniz.

Exchange 2010 ile birlikte legacy namespace ihtiyacı yok aslında, fakat Exchange 2007 geçişleri için hala legacy namespace’e ihtiyaç var, bu nedenle genelde karışıklığa sebeb olan namespace değişiklik adımlarına dikkat etmek gerekiyor.

Aşağıdaki bilgiler 1 yıldan fazladır Exchange yöneten herhangi bir admin’in rahatlıkla anlayabileceği ve uygulayabileceği seviyededir, döküman daha çok mimari altyapı ve yol gösterici adımlar içeriyor.

Birlikte Çalışabilme(Coexistence) Senaryoları

Desteklenen Coexistence Versiyonları

 • Exchange Server 2010 SP3
 • Exchange Server 2007 SP3 + update rollup 10

Desteklenen Clientlar

 • Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007 (RPC over HTTP Outlook’lar için tek bağlantı seçeneği)
 • Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition
 • Outlook 2011 for Mac

Desteklenen Active Directory Yapısı (En az)

 • Windows Server 2003 Forest/Domain Functional Level
 • Windows Server 2003 SP2 GC/DC
 • RODC ya da ROGC desteklenmiyor

 Desteklenen Namespace’ler

 • Contigous
 • Disjoint
 • Single lable domain
 • Non-contigous

Exchange 2013 için Ön Gereksinimler

İşletim Sistemi (En az)

 • Windows Server 2008 R2 SP1 Standart veya Enterprise
  • Standart (Exchange 2013 Client Access Server)
  • Enterprise (Exchange 2013 Mailbox Server-DAG, Failover Cluster için)

İşletim Sistemi Rol ve Servisler

Windows Server 2012 için;

 • Ön gereksinimler için gereken PowerShell komutu(Tek sunucu üzerinde Client Access ve Mailbox rolleri için);

  Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

 • Restart
 • Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992
 • Microsoft Office 2010/2007 Filter Pack 64 bit: Optional
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17062
 • Microsoft Office 2010/2007 Filter Pack SP1 64 bit: Optional
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26604

Windows Server 2008 için;

Exchange 2007’den Exchange 2013’e Geçiş Adımları

 Geçiş Öncesi Exchange 2007 Mimarisi

AD Preparing

 • Exchange 2007 Sp3 + RU10 kurulu ortamda Exchange 2013 için Schema genişletme (Schema Extend) yapılır.

Exchange 2013 Kurulum

Load Balancing; Exchange 2013 SSL OffLoading desteklenmiyor 

 • Sunucuların kurulumuna başlanır, bildiğiniz gibi Exchange 2013 ile birlikte HUB ve CAS rolleri tek bir rol olarak birleşti.

Client Access ve Mailbox sunucularının kurulumları için kesinlikle gerekli olan bir öncelik yok aslında ancak önerilen Mailbox’ların önce kurulmasıdır, bunun sebebi Mailbox üzerinde herhangi bir endpoint rolünün ya da erişimi etkileyecek bir komponentin bulunmamasıdır ve bu da geçiş rahat bir çalışma ortamı sağlayacaktır.

Exchange 2013 Kurulum Sonrası;

Legacy Namespace’lerin Oluşturulması

 • Public DNS üzerinde Exchange 2007 için legacy ya da herhangi bir isim ile namespace verilmesi. (Burası karışık gelebilir, yapılması gereken sadece Public DNS’lerdeki mail.contoso.com olarak kullanılan namespace’in alışkanlıkların değişmemesi için Exchange 2013’e verilmesi. Bunun için mail.contoso.com Exchange 2013’e gelecek şekilde reverse proxy tanımı yapılacak, eklenen legacy.contoso.com ise yeni bir IP ile yine firmanın dış bacağına ulaşacak ve burada reverse proxy ile Exchange 2007’ye yönlendirilecek.)
 • ISA Server ya da TMG varsa ayrıca bir IP tanımlamanıza gerek yok.
 • Owa virtual directory’ler bu namespace’e yönlendirilecek.

Exchange 2007’ye tanımlanan Legacy Namespace Sonrası

Sertifikaların Oluşturulması ve Dağıtılması

 • Coexist bir senaryodan söz ediyoruz ve bu nedenle her iki Client Access sunucudaki sertifikalarda kendilerine ait namespace’lerin ve fqdn’lerin olması gerekir.
 • Örneğin Exchange 2013 sertifikası için SAN’de bulunması gerekenler;

  Legacy.contoso.com

  cas2007.contoso.local

  mail.contoso.com

  cas2013.contoso.local

 • Farklı SAN’lerde eklenmeli, sadece örnek olarak legacy namespace’inde bulunması gerektiğini göstermek için kısa tuttum.
 • Exchange 2013 üzerindeki sertifikayı bu şekilde oluşturduktan sonra export ederek Exchange 2007 üzerindeki sertifikayla yer değiştirmesini sağlayacağız. Sadece adımlara göz atacak olursak;
  • Exchange 2013 üzerindeki sertifika export edilecek
  • Sertifika Exchange 2007 üzerine import edilecek

Outlook Anywhere Default olarak enabled geliyor. Externalhostname, ExternalClientsRequireSSL:$true ve InternalHostname & Internal SSL tanımlaması gerekiyor.

 Exchange 2007 Namespace ile Exchange 2013’ün Değiştirilmesi ve Geçiş’in Başlaması

 • Geçiş başladığında bütün clientlar Exchange 2013 ile haberleşmeye başlayacaklar ve bütün request’lar(eski sunucular için) yönlendirilecek. MAPI clientlar Exchange 2007’ye bağlanmaya devam edecekler, diğer autodiscover, mobile clients, ews gibi bütün istekler Exchange 2013’ü kullanmaya başlayacaklar.
 • Bu aşamada artık mail.contoso.com istekleri tamamen Exchange 2013’e yönlendirilmiş olacak.
 • Bazı relay tanımlamaları, özellikle IP ile yapılmış olan tanımlamaların problem çıkarmaması için Exchange 2007 CAS IP’leri ile Exchange 2013 CAS IP’leri değiştirilebilir.

Mailbox’ların Taşınması

 • Cross-forest olmayan geçişlerde mailbox taşıma işlemi oldukça basit gerçekleşir. Taşıma işlemi online olarak arka tarafta gerçekleşecek ve client tarafındaki tek işaret taşıma bittiğinde Outlook’un restart istemesi olacak.

  Public Folder’ların Taşınması

 • Exchange 2013 ile birlikte yeni bir kavram hayatımıza girdi; Public Mailbox. Public Folder’ların Public Mailbox’lara taşınması basit bir PowerShell komutu ile gerçekleştirilecek.

 Exchange 2007’nin Kaldırılması

 • Exchange 2007’nin kaldırılmasının ilk aşaması testtir. Exchange 2013 üzerindeki bütün mailbox’ların, database’lerin ve mail akışının bir çok kez testinden sonra Exchange 2007’nin ortamdan kaldırılması gerekir.
 • Exchange 2007 bir virtual sunucu üzerindeyse, bu virtual sunucunun silinmesi ya da kapatılması mevcut ortamda Exchange 2007 komponentlerinin kaldırılması için yeterli değil, hatta bu öngörülemeyen problemlere yol açacaktır.
 • Adım adım kaldırma işlemleri;
  • Default OAB’ların kaldırılması
  • Mailbox Database’lerin kaldırılması
  • Public Folder Database’lerin kaldırılması
  • Last Replica’nın PowerShell script’i ile kaldırılması
  • Exchange Server’ın Uninstall edilmesi (Add-Remove Programs)

References and special thanks;

Scott Schnoll, MSFT, TechEd Australia
Ross Smith, MSFT
Ann Vu, MSFT, TechNet Radio
Brian Day, MSFT, TechNet Radio
Jaap Wesselius, MVP
Prabhat Nigam, MVP
Paul Cunningham, MVP

 4,617 total views,  2 views today

Leave Your Comment

 
Powered by Wordpress and MySQL. Theme by openark.org