System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum, SQL Server 2012 – Bölüm 1

9 October, 2013

Bu seride System Center 2012, SP1 ve R2 Operations Manager için bir çok ipucu bulabilirsiniz. Operations Manager nedir, ne için ve nasıl kullanılmalıdır gibi sorulara cevap verebildiğimizi düşünerek ve gerekli altyapı hazırlıklarının hazır olduğunu düşünerek gereksinimlerden başlıyoruz.

Management Server Gereksinimleri

 • Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 Core Installation, or Windows Server® 2012 R2 Preview
 • Bütün sistemler x64 olmalı.
 • WinRM
 • Windows PowerShell 2.0, 3.0, 4.0
 • .Net Framework 4.0, 4.5

Operational Database (SQL) ve Data Warehouse Gereksinimleri

Operational DB ve Data warehouse’ın performans açısından virtual yerine das disk yapısına sahip fiziksel sunucularda tutulması önerilir.

 • SQL Server 2008 R2 SP1, SP2 ve SQL Server 2012, SP1 Standart ya da Enterprise sürümler destekleniyor.
 • SQL Server Full Text Search komponenti gerekiyor.
 • Daima bir tane daha ek sunucu olmalı. Failover’ı sağlamak için pool’da 1 adet management server’ın olması yeterli değil, en az 2 sunucu ile high availability sağlanmalı.
 • Microsoft bütün roller için battery backed write cache enabled olan storage controller öneriyor, bunun nedeni Operations Manager’ın sürekli küçük yazma işlemleri gerçekleştiriyor olması. Storage controller ile bu sık-küçük yazma işlemlerinde performans artışı sağlanıyor.
 • SCOM SQL DB ve Reporting Services için 32 bit edition SQL desteklenmiyor.
 • Çoklu database ortamlarında Sql sürümlerinin aynı olması gerekiyor.
 • Collation şu olmalı: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS; Latin1_General_100_CI_AS
 • Sql Server Agent servisi started olmalı ve startup type’ı automatic olarak ayarlanmalı.
 • Db_owner role’ü domain account olmalı. Sql server mixed auth olursa ve bu haliyle local account ile erişim sağlanmaya çalışılırsa Data Access Service start olmaz.

Deployment Sırasında İhtiyaç Duyulacak Service Accountlar

System Center ürün ailesi ve özellikle Operations Manager deployment’ı sırasında bir çok account gereksinimi doğuyor. Genellikle bunlar sorgulanmadan sırasıyla açılıyor ve ilgili yerlere assign edildikten öylece bırakılıyor.

System Center 2012 Operations Manager R2 için bu account’lar nelerdir? Neden ihtiyaç duyuyoruz? gibi sorulara cevap vermeye çalışalım.

Aşağıdaki tablo R2 için account gereksinimlerini ve ne için kullanıldıklarını detaylı olarak yansıtıyor. Hatta account yetkilerinin güvenlik seviyesinde de nasıl olması gerektiğini öneriyor.


Operations Manager deployment’ı local admin yetkisine sahip bir account ile gerçekleştirilebilir. Bu deployment sırasında setup otomatik olarak “Operations Manager Administrators” rolünü local administrators’a üye yapar. (Burası önemli, Operations Manager kurulu server’larda local admin üyelerine işte bu nedenle özellikle dikkat edilmeli.)

Setup sırasında 2 account’a ihtiyaç duyulacak, bunlardan birisi “Management Server Action Account” ve “System Center Configuration Service and System Center Data Access Service account”.

 • OMAction (Detayı tablodan incelenebilir)
 • OMDas (Detayı tablodan incelenebilir)

Reporting Services rolü gerekirse, deployment sırasında ayrıca 2 account ihtiyacı doğacak, bunlar “Data Warehouse Write Account” ve “Data Reader Account”. Bu account’lar domain user olmalı(yukardaki tablodan da görülebilir.) ve SQL’in bulunduğu server üzerinde de local admin olmalı.

 • OMDread (Detayı tablodan incelenebilir)
 • OMDwrite (Detayı tablodan incelenebilir)

Tüm bu account’ların dışında bir de grup ihtiyacınız olabilir(zorunlu değil). Scom admin’lerini bir grup ile merkezi olarak yönetebileceğininiz ve üye yapabileceğiniz bir “Scomadmins” grubu oluşturabilirsiniz.

Tabloda daha detaylı görülebilir;

OMAction

Management Server için gereken action account

Domain User, Local Admin

OMDas

Configuration ve Data Access Service için gereken account

Domain User, Local Admin

OMDread

Data Warehouse’dan okumak için gereken account

Domain User, SQL’e Logon hakkı olması gerekiyor.

OMDwrite

Data Warehouse’a yazmak için gereken account

Domain User, SQL’e Logon hakkı olması gerekiyor.

OMAdmins (Grup)

Operations Manager admin yönetimi için gereken group account

Security Group, OpsMgr rolünün kurulu olduğu bütün server’larda local admin olmalı.

Yukardaki account önerileri “best practice” olarak sunuluyor, account’ların fazla olmasının ve özellikle Reporting tarafında Data Warehouse’a ulaşacak account’ların ayrıştırılmasının esas nedeni güvenlik. Dolayısıyla eğer güvenliğin kurumsal seviyelerde 2 account ile yeterli olacağını düşünüyorsanız OMAction ve OMDas(OMDread ve OMDwrite için bu account kullanılacak) account’ları ile devam edebilirsiniz.

Kurumsal politikaların sıkı tutulduğu, özellikle banka gibi kurumlarda “Reporting Services” için account’ların ayrıştırılması doğru yöntem olacaktır.

System Center 2012 R2 Operations Manager Adım Adım Kurulum

Yukardaki gereksinimler sağlandıktan sonra SCOM deployment’ına geçebilmek için mevcut bir SQL Server’a ihtiyacımız var. Eğer hali hazırda bir SQL kaynağı yoksa SQL kurulumu ile başlanmalı.

Öncesinde büyük resmi görmekte fayda var. Basitce aşağıdaki şekilde bir topoloji kurguladım, topolojide gördüğünüz Database tarafı bizim için ilk öncelikli kurulum olacak.


System Center 2012 R2 için SQL Server Kurulumu

System Center R2 Operations Manager için desteklenen SQL Server sürümleri;

SQL Server 2008 R2 SP1 SQL Server 2008 R2 SP2 SQL Server 2012 SQL Server 2012 SP1
Standard, Datacenter Standard, Datacenter Enterprise, Standard (64-bit) Enterprise, Standard (64-bit)

Ben SQL Server 2012 SP1 ile devam ediyorum.

System Center 2012 R2 Operations Manager için kullanacağınız SQL Server 2012 sürümlerinde Always ON desteği var. System Center ürün ailesinin sadece DPM ve SCCM dışındaki bütün ürünleri için bu destek var.

 1. .Net Framework 3.5 SP1
 2. Windows PowerShell 2.0


  Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi SQL Server Windows PowerShell 2.0 ve .Net Framework 3.5 SP1’i kurmuyor, eğer yoksa bu adıma geçemeyeceksiniz, varsa buraya kadar geldikten sonra göreceksiniz ki aslında başka gerekliliklerden biri olan örneğin .Net Framework 4.0 setup tarafından kurulacak.

 3. Windows Server 2012 üzerinde kurulum gerçekleştirdiğimiz için bazı adımları otomatik olarak atlamış oluyoruz.


 4. Update’leri yapıyoruz;


 5. Update’lerden sonra check’leri de geçiyoruz;


 6. SQL Server Feature Installation ile devam ediyoruz;


7.  İhtiyacım olan feature’ları seçerek devam ediyorum; Custom raporlama gerekecekse “Business Intelligence Development Studio” seçilmeli.

8.  Service Accounts kısmında SQL için oluşturduğum account’ı bütün servislerde kullanmak üzere giriyorum. Ürün ortamında her servis için ayrı account kullanılması daha doğru olacaktır.

9.  Collation default SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS şeklinde geldi, problem yok devam ediyoruz.


10.  Varsa eklemeniz gereken SQL admin account ya da gruplarını burada ekleyebilirsiniz;


11.  Reporting Services için “Install and Configure” default ayarı bırakarak devam ediyorum;


12.  Configuration check’lerini de sorunsuz olarak geçiyoruz;


13.  Son olarak installation başlatıyorum;


14.  Sorunsuz olarak SQL Server 2012 kurulumunu tamamlamış olduk;Bu bölümde System Center 2012 R2 Operations Manager için ihtiyacımız olan Database gereksinimlerini sağlamış olduk. Bir sonra ki bölümde de Operations Manager’ın kurulumunu gerçekleştireceğiz.

System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum, SQL Server 2012 – Bölüm 1

System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum, Management Server  – Bölüm 2

System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum, Web Console, Reporting Server – Bölüm 3

4,814 total views, 1 views today

Leave a Comment

Previous post:

Next post: