Eki
16
2013

System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum, Management Server – Bölüm 2

İlk bölümde System Center 2012 R2 Operations Manager için software&hardware gereksinimleri ve devamında SQL Server 2012 SP1 kurulumlarını gerçekleştirmiştik. Bu bölümde ise Operations Manager kurulumlarını başlıyoruz.

Topolojimizi sürekli göz önünde tutmakta fayda var;

DC SCOMDC
SCOM 2012 R2 SCOMR2
SCOM 2012 R2 Reporting Services + DB + Data Warehouse SCOMSQL


System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum

Hatırlarsanız bir önceki bölümde Operations Manager için ihtiyacımız olan bazı service account’larından bahsetmiştik. Şimdi, işe bu service account’ları oluşturarak başlayabiliriz.

Tabloda daha detaylı inceleyebilirsiniz;

OMAction Management Server için gereken action account Domain User, Local Admin
OMDas Configuration ve Data Access Service için gereken account Domain User, Local Admin
OMDread Data Warehouse’dan okumak için gereken account Domain User, SQL’e Logon hakkı olması gerekiyor.
OMDwrite Data Warehouse’a yazmak için gereken account Domain User, SQL’e Logon hakkı olması gerekiyor.
OMAdmins (Grup) Operations Manager admin yönetimi için gereken group account Security Group, OpsMgr rolünün kurulu olduğu bütün server’larda local admin olmalı.


Omadmins grubunu SCOMR2 ve SCOMSQL sunucularında local admin grubuna ekledim.


Öncelikle sırayla prerequisite’ları sağlayarak devam ediyoruz;

 • Windows Server 2012 Regional Settings’i kontrol ederek USA-English olduğuna dikkat edelim.
 • Windows PowerShell 2.0, 3.0 ya da 4.0 gerekli. Windows Server 2012 ile 3.0 desteğini sağlamış oluyorum.
 • .Net Framework 4.0 ya da 4.5 gerekli. Windows Server 2012 ile 4.5 installed olarak geliyor.
 • Report Viewer; http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6442
 • WIF (Windows Identity Foundation), System Center Advisor kullanmak isterseniz gerekli olacak.
 • Son olarak çalıştırmamız gereken tek komut şu;

  Import-Module ServerManager

  Add-WindowsFeature NET-Framework-Core

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz management server gereklilikleri başlığını tekrar hatırlayalım;

Management Server Gereksinimleri

 • Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 Core Installation, or Windows Server® 2012 R2 Preview
 • Bütün sistemler x64 olmalı.
 • WinRM enabled olmalı.
 • Windows PowerShell 2.0, 3.0, 4.0
 • .Net Framework 4.0, 4.5

Bütün gereksinimleri sağladık.

IIS kurmadığımızı farketmiş olabilirsiniz, bunun nedeni lab ortamında Web Console ihtiyacımız yok, eğer Management Server, Operations Console ve Web Console aynı sunucu üzerinde olsun isterseniz, prereqs için aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterli olacak.

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature NET-Framework-Core,AS-HTTP-Activation,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Request-Monitor,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,AS-Web-Support,Web-Metabase,Web-Asp-Net,Web-Windows-Auth

System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum Adımları

System Center 2012 R2 Operations Manager Preview medyasını açarak kuruluma başlıyorum;


R2 Preview son sürüm, dolayısıyla Latest Updates olmayacağı için seçmeden devam ediyorum. Topolojiyi hatırlayın, şu anda Operations Manager Management Server rolünü kuruyorum, dolayısıyla sadece Management Server ve Operations Console’u (Operations Console’u başka PC’lere de kurabilirsiniz) seçerek devam ediyorum. Web Console ihtiyacım yok şimdilik ve Reporting Server’ı da ayrı bir sunucuda kuracağım.


Path’i default olarak bırakarak devam ediyorum;


Prerequisites kontrolünden sonra devam ediyorum. (WIF uyarısından yukarda bahsetmiştik.)


İlk Management Server kurulumu olduğu için yine ilk Management Group’u da burda oluşturuyorum;


SQL Server için ayırdığımız server üzerinde kurulumları bir önceki bölümde gerçekleştirmiştik, şimdi ilgili database server’a bağlanarak SCOM’un Operational Database’ini oluşturmasını sağlayacağız;


Operational Database ile Data Warehouse Database’ini aynı server üzerinde tutuyoruz ve yine aynı instance’ı belirterek devam ediyoruz;

Operational Database ve Data Warehouse Database nedir ve neden 2 ayrı database var merak edenler için kısaca şöyle bir tanım yapabiliriz. Operational Database, SCOM’un günlük işlerinde ve anlık olarak veri çekmek için kullandığı database’dir, Data Warehouse DB ise BI modüllerinin kullanıldığı, geriye dönük yoğun raporlamanın yapıldığı bir DB havuzudur. Bu nedenle Data Warehouse DB’nin disk performansı kurulu olduğu sunucuyu operasyon süreçlerinde önemli ölçüde etkiler.


Şimdi de yapbozun parçalarını yerlerine koyalım, yukarda açtığımız account’lara bakarak ilgili yerlere girişlerini sağlıyoruz;


Kurulumu başlattık ve server performansına bağlı olarak 10-20 dakika arasında tamamlanmasını bekliyoruz;


Kurulum sorunsuz olarak tamamlandı;


Operations Manager 2012 R2 için Management Server kurulumunun tamamlanması ile bu bölümü sonlandırdık. Aşağıdan devam ederek 3. bölüme geçebilirsiniz, 3. bölümde rol olarak ayrı tuttuğumuz Reporting Server’ı kuracağız.

System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum, SQL Server 2012 – Bölüm 1

System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum, Management Server  – Bölüm 2

System Center 2012 R2 Operations Manager Kurulum, Web Console, Reporting Server – Bölüm 3


 3,410 total views,  1 views today

Leave Your Comment

 
Powered by Wordpress and MySQL. Theme by openark.org